yüksek basınçla temizlik


 

YÜKSEK BASINÇLA TEMİZLİK
Endüstriyel temizlikte kullanılan temizlik araçları, temizlik personelinin daha az zaman ve enerji harcayarak işlerini yürütmesine yardımcı olur. Perso­nelin fiziksel enerjisinin büyük bir kısmını harcamasına neden olan temizlik işlerinin çoğu bu araçlarla kolaylaşır. Hatta temizlik işlerinin başarılı olması, iyi seçilmiş, kullanış amacına uygun araç ve malzemelerin kullanılmasına bağlıdır(l).
Özellikle, son yıllarda sanayi ve teknolojideki gelişmeler, yeni ve çeşitli temizlik araçlarının çıkmasına sebep olmuştur(2). Bu yeni teknoloji temizleme araçları, temizlik işlerinin daha etkili ve verimli gerçekleştirilmesini sağlamak­tadırlar. Bu teknolojilerden birisi de yüksek basınçla temizlik makineleridir. Bu makineler, sıcak ve soğuk suyun yüksek basınç ile püskürtülerek yüzeylerin temizlenmesi amacıyla kullanıldığı bir temizlik sistemidir. Bu sistemde, suyun yüksek basınçla tazyiki ile yüzeylerdeki toz ve kirler arındırılır. Yüksek basınç­la temizlik özellikle oto yıkama, bahçe ve havuz gibi açık alan temizliğinde tercih edilmektedir. Ayrıca mutfaklar, yemekhaneler gibi gıda işletmelerinde de basınçlı sıcak suyun etkisi ile kirleri çıkarmada oldukça etkilidir. Bu yön­temde temizlik yapılırken, su basıncının gücü hortumun ucunda en yüksek seviyeye ulaşır. Bu nedenle lekeleri ve kirleri temizlemek için yüzeye yakın­laşmak, hassas yüzeylerde ise uygulama yapılan alandan uzaklaşmak gerekir.
Yüksek basınçlı yıkama makinesi ile zemin yıkama yapılırken, sanıldığı gibi fazla su harcanmamakta, aksine su tasarrufu sağlanmaktadır. Örneğin, bir bahçe hortumu ile (4 bar) saatte yaklaşık 3500 litre veya 700 kova su harcanır­ken, basınçlı yıkama makinesi ile 100 bar basınç gücüyle saatte yaklaşık 400 litre yani 80 kova su harcanmakta, böylelikle yaklaşık %80 oranında su tasarruf edilmektedir(3). Ayrıca, bu yöntemde, kimyasal kullanılmaya ihtiyaç duyul­madığından insan sağlığı açısından zararsız olup, herhangi bir kimyasal kalıntı bırakmadığından çevreye de zarar vermeyen bir sistemdir. İstenildiğinde de­zenfektan köpük ya da kimyasal kullanabilen bu yöntemde hijyenik temizlik de sağlanabilir. Özellikle, çöp bidonları ve gıda alanlarında yaygın olarak kul­lanılmaktadır. Başka bir ifadeyle, yüksek basınçla temizlik yöntemi ile su ve kimyasaldan tasarruf sağlandığı için ekonomik, dezenfeksiyon sağladığı için hijyenik bir temizlik yöntemidir.
Yüksek basınçlı temizlik yönteminin kullanım alanları, daha çok fabrika­lar, gıda endüstrisi, besi çiftlikleri, tarım sektörü, dış cephe temizliği, her türlü motorlu taşıt, mutfak ve yemekhaneler ile banyolar gibi yerler (4) olmakla be­raber ayrıca, petrol istasyonlarının, oto servislerin, otoparkların, sokakların, büyük çöp kutularının temizliğinde, kara, deniz ve havayolu ulaşım araçları, marina, havuz, et kombinaları ve depo temizliği gibi özel temizlik alanlarında da basınçlı yıkama yönteminden sıkça yararlanıldığı görülmektedir.