merkezi temizleme sistemleri


 

 

 

MERKEZİ TEMİZLEME SİSTEMİ
Merkezi temizleme sisteminin ortaya çıkışı ile ilgili aktarılan bir rivayete göre; Amerikalı bir baba, çocuğunun sık tutulduğu astım nöbetlerine çare arar­ken; çocuğunun her temizlikten sonra astım nöbetine tutulduğunu fark eder. Bir gün elektrik süpürgesinin motor kısmını evin dışına alır ve sadece hortumu ile temizlik yapar ve etkili bir sonuç elde eder ve o günden sonra "Merkezi Va­kumla Temizlik Sistemi" geliştirilir. Başta Amerika ve Kanada olmak üzere, tüm Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de Merkezi Vakumla Temizlik Sistemi konutlarda, işyerlerinde, fabrikalarda, otellerde, bankalarda, kısacası tüm binalarda uygula­nabilen bir temizlik sistemi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu yöntem, emilen tozları temizlik yapılan ortamdan uzaklaştırdığı için insan sağlığına uygundur. Taşınabilir süpürgelerle yapılan temizlik sonrasında havada tozlar uçuşmasına rağmen bu sistemde görülmez(14). Merkezi temiz­leme sistemi özellikle otel ve hastane sektörü için oldukça elverişlidir. Hastane ve otel müşterileri için sessiz olması ve hijyenik temizlik sağlaması sistemin en temel avantajlarıdır. Ayrıca, temizleme performansıyla, diğer temizleme sistemlerine oranla havanın temizlenmesinde %25 daha etkili olup, kapalı alan­lardaki hava kalitesini de artırmaktadır.
Bu vakum sistemi HEPA (High Efficiency Particulate Arresting=Yüksek Et­kinlikte Partikül Yakalayıcı) filtrelere sahiptir ve zararlı parçacıkları hapseder. Ayrıca, diğer vakum sistemlerin yaptığı gibi, torbaları dolduğunda içeride havanın kötü kokmasına neden olmaz. Merkezi temizleme sistemi toz, mite, akar gibi her türlü yabancı maddeleri toplar, filtre eder, ortamdan %100 uzak­laştırarak, alerji, astım, v.b. nedenleri ortadan kaldırır. Her temizlik makinesi emdiği havayla beraber toz, koku ve dumanı belli aranda filtre ederek üfledi­ğinden, belli oranda toz, koku ve duman ortama geri döner, bu sisteminde ise bu toz, koku ve duman dışarı atıldığından hijyenik temizlik sağlanır(15). Bilin­diği gibi, alerjiler, en çok rastlanan ve sıkıntı veren rahatsızlıklardan biridir. Alerjik durumların etkisini azaltmada geleneksel vakum yöntemlerine göre üstünlüğü öne sürülen merkezi vakumlama sistemini test etmek amacıyla bir araştırma yapılmıştır (16). Bunun için merkezi temizleme sistemi, üç ay boyun­ca değişmeli kullanılmış ve veriler altı ay içinde toplanmıştır. Araştırma sonu­cunda, merkezi temizleme sistemi, klasik elektrikli süpürgeye yedi kullanım alanında üstün gelmiştir. Ayrıca, Amerikan Akciğer Birliği (ALA) de, zemini­nin %70'inden fazlasının halıyla kaplı olan evlerde, sağlık açısından, merkezi vakumlu süpürge sisteminin olması gerektiğini öngörmektedir. Amerikan Alerji Astım ve Bağışıklık Akademisi'ne göre ise, (AAAAI) evcil hayvan olan her 100 milyon Amerikalıdan 10 milyonu kedi ve köpeklerine karşı alerjisi olduğunu ve evcil hayvan sahiplerinin %80'inin hayvanları ile evlerinde birlik­te yaşadıklarında, hapşırma, kaşınma, gözlerde sulanma, burun akıntısı v.b. alerjilerini tetiklediğini belirtmektedir.
Merkezi vakumlu süpürge sistemleri içeriye hayvan derilerini ve diğer alerjenleri karıştırabilecek şekilde hava bırakmadığı ve temas ettiği her alerjeni ortamdan uzaklaştırdığı için, hayvan derileri, toz maytlan ve diğer alerjenlere maruz kalma oranını büyük ölçüde azaltmaktadır. Bu şekilde mikropların art­masını önleme (anti-mikrobal) avantajı ve klinik olarak kanıtlanmış alerji azaltma etkisine "temiz iç mekan havası" denilmektedir. Bu sistemde temizlik, hortumdan emilen tozların, kirlerin duvarlardaki borulardan geçerek ana va­kum ünitesinde toplanması şeklinde yapılırken(17), aynı zamanda motor sesi dinlenmeden sessiz temizlik sağlanır. Bu yönüyle otel odaları ve katların te­mizliği için önerilebilir.